DOSTAWCA W TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYCE

tel. 42 689 20 50
fax 42 689 20 60
Biuro czynne
pon-pią 8:00-16:00

Zapytania ofertowe:
Po złożeniu zapytania ofertowego przygotujemy dla Ciebie specjalne rabaty i upusty w zależności od ilości produktów, które potrzebujesz u nas zamówić oraz Twojego historii współpracy z naszą firmą
0,00
Jesteś tutaj:  strona główna Regulamin › Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

Na naszej stronie internetowej www.poltel.com.pl znajdziesz aktualne ceny około 40 000 produktów z naszej oferty. Ceny podane na stronie to ceny cennikowe producentów i nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Poszukując konkretnego towaru skorzystaj z naszej wyszukiwarki wpisując /wystarczy fragment/ symbol lub nazwę produktu.

Chcesz przesłać zapytanie ofertowe?

Aby otrzymać wycenę wyślij zapytanie fax 42/ 689 20 60 lub mail info@poltel.com.pl
lub stwórz koszyk w sklepie i wyślij go, jako zapytanie.
Nasz handlowiec skontaktuje się z Tobą

Chcesz przesłać wykaz materiałów do wyceny?

wyślij fax 42/ 689 20 60 lub mail info@poltel.com.pl
Nasz handlowiec skontaktuje się z Tobą

Chcesz złożyć zamówienie?

wyślij fax 42/ 689 20 60 lub mail info@poltel.com.pl
lub stwórz koszyk w sklepie i wyślij go, jako zamówienie.
Nasz handlowiec skontaktuje się z Tobą

Chcesz nawiązać stałą współpracę?

zapoznaj się z ogólnymi warunkami dostaw, które znajduja się poniżej i skontaktuj się z biurem obsługi klienta telefonicznie 42/689 20 50 lub przez email:  info@poltel.com.pl. Nasz handlowiec uzgodni stałe warunki handlowe, które spełnią Twoje oczekiwania złóż pierwsze zamówienie i przekonaj się, że to działa!


OGÓLNE WARUNKI DOSTAW

OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 01 WRZEŚNIA 2010 NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

 

INFORMACJE OGÓLNE

·       Siedziba firmy wraz z Biurem Obsługi Klienta i Magazynem mieści się w Łodzi, przy ul.Olechowskiej 84.

·     Bieżącą obsługę Klientów prowadzi Biuro Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00. Przez całą dobę czynny jest automatyczny fax (0-42) 689 20 60 i system poczty głosowej.

·        Firma realizuje proces obsługi Klientów zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2000.

·   Oferta sprzedaży jest przeznaczona dla podmiotów gospodarczych z wyłączeniem klientów detalicznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

 

INFORMACJE O OFERCIE

·  Firma udostępnia Klientom ogólną informację o produktach znajdujących się w ofercie na stronie www.poltel.com.pl - lewy panel „PRODUKTY”.

·    Firma udostępnia Klientom informację cenową na stronie www.poltel.com.pl - lewy panel „OFERTA” oraz w postaci generowanych dynamicznie  cenników. Informacje cenowe nie są ofertą handlową i nie stanowią podstawy ew. roszczeń ze strony Klientów, tym niemniej firma dołoży wszelkich  starań, by zawarte tam informacje były zawsze aktualne.

·      Ceny zawarte we wszystkich informacjach cenowych wyrażone są w PLN lub walutach obcych i nie zawierają podatku VAT. W przypadku, gdy za    podstawę naliczania ceny przyjmuje się kwotę w innej niż PLN jednostce walutowej, ceny sprzedaży są przeliczane na podstawie aktualnego kursu danej waluty.

·    Informacje o dostępności wybranych produktów udzielane są na bieżąco przez pracowników Biura Obsługi Klienta firmy pod numerem telefonu (0-42) 689 20 50.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

·          Dostawa Towarów, realizowana jest na podstawie pisemnych zamówień składanych drogą:
poczty elektronicznej na adres info@poltel.com.pl faxu na numer (0-42) 689 20 60

·          W celu złożenia zamówienia przez INTERNET udostępniamy:

 

SKLEP INTERNETOWY

·         Oferta ograniczona do produktów standardowych, będących w stałej ofercie Poltel

·         POLTEL zastrzega sobie prawo do odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówień.

·       POLTEL zastrzega sobie prawo do potwierdzania zamówień. W takim przypadku pracownik Biura Obsługi Klienta prześle do Państwa potwierdzenie    zamówienia lub fakturę pro-forma, uwzględniające koszt zamówionego towaru wraz z kosztami transportu, z prośbą o akceptację. Każda zmiana lub wycofanie zamówienia przez Odbiorcę może nastąpić jedynie za zgodą i po potwierdzeniu POLTEL.

 

SPRZEDAŻ TOWARÓW

·         Firma realizuje sprzedaż towarów z posiadanych zapasów magazynowych lub na zamówienie.

·         Towary z posiadanych zapasów magazynowych dostępne są dla Klientów w chwili ich zamówienia.

·      Dla pozostałych towarów, w zależności od asortymentu terminy realizacji zamówień wynoszą od 1 do 7 dni. W sporadycznych przypadkach, przy    zamawianiu produktów sprowadzanych z zagranicy termin realizacji może wynosić do kilku tygodni.

·         Firma realizuje sprzedaż towarów po cenach obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

·    W przypadku wcześniejszego przedstawienia przez firmę oferty handlowej, realizacja dostawy na warunkach oferty uzależniona jest od złożenia kompletnego zamówienia w terminie ważności oferty.

·    O braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia z przyczyn niezależnych od POLTEL, Odbiorca zostanie niezwłocznie powiadomiony.

·      Zamówienia na Towary nietypowe, indywidualnie sprowadzone, wymagają pisemnego potwierdzenia możliwości ich realizacji przez POLTEL. Brak  przeterminowanych zaległości płatniczych Odbiorcy w stosunku do POLTEL, jest jednym z warunków koniecznych do realizacji tego typu zamówień.

·         Firma zastrzega sobie prawo sprzedaży w ilościach odpowiadających pełnym opakowaniom.

 

FORMA DOSTAWY

·         Zamówiony towar może być odebrany bezpośrednio z magazynu firmy po uprzednim uzgodnieniu terminu.

·     W systemie sprzedaży wysyłkowej zapewniamy dostarczenie towaru do każdego miejsca w Polsce w ciągu 24 godzin od chwili nadania przesyłki. Sprzedaż wysyłkowa realizowana jest poprzez firmę Schenker. W przypadku otrzymania zamówienia do godziny 13.00 wysyłka zamówienia następuje w dniu bieżącym, natomiast po tej godzinie wysyłka zamówienia może nastąpić w dniu następnym.

·   Koszty transportu spedycyjnego ponosi odbiorca. Przy jednorazowym zamówieniu powyżej 30 tys. PLN realizujemy dostawy na własny koszt.

·        Zwrot Towaru dostarczonego Odbiorcy może nastąpić wyłącznie za zgodą i po pisemnym potwierdzeniu POLTEL

·     Na zakupione Towary POLTEL wystawia Odbiorcy fakturę VAT oraz Kartę Gwarancyjną w przypadku zakupu urządzeń.

 

PŁATNOŚĆ

·        Firma akceptuje następujące formy płatności: przedpłata, gotówka oraz przelew. Płatności w formie przelewów mogą dokonywać stali klienci o sprawdzonej wiarygodności finansowej, po dostarczeniu kopii następujących dokumentów:

o    Odpisu z właściwego rejestru KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej

o    Decyzji nadania NIP

o    Decyzji nadania REGON

·          Płatność gotówkowa dokonywana jest bezpośrednio w kasie firmy lub za pobraniem przez Spedytora.

·          W przypadku zamówień poniżej 500 PLN akceptujemy wyłącznie płatności gotówką lub przedpłatę.

·     Przy przekroczeniu terminu płatności firma zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji dostaw i obciążenia ustawowymi odsetkami za zwłokę.

 

POZOSTAŁE WARUNKI

·         Na zakupione towary udzielana jest gwarancja zgodnie z wytycznymi producentów.

·        Firma gwarantuje oryginalność zakupionych towarów i ich zgodność z polskimi normami. Na życzenie klienta do dostawy załączamy deklaracje zgodności dla zakupionych produktów.

·      Wszelkie uwagi i spostrzeżenia prosimy kierować do Kierownika Biura Obsługi Klienta: (0-42) 689 20 64 lub Pełnomocnika Jakości (0-42) 689 20 55 lub korzystając z serwisu www pod adresem:

·         www.poltel.com.pl/kontakt/ Wyślij zapytanie

·         www.poltel.com.pl/kontakt / Zgłoś reklamację

·         www.poltel.com.pl/kontakt / Oceń nas

·         POLTEL zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego dokumentu.


WARUNKI OBROTU OPAKOWANIAMI

   Bębny kablowe oraz palety drewniane sprzedawane są Klientowi w momencie sprzedaży wyrobu znajdującego się na opakowaniu. Przy zwrocie opakowania przed upływem 9-u miesięcy od daty zakupu, POLTEL odkupuje opakowanie po cenie jego sprzedaży. Jeżeli termin zostanie przekroczony, cena opakowania będzie indywidualnie ustalana. POLTEL nie przyjmuje uszkodzonych opakowań. Zwrot opakowań do magazynu POLTEL odbywa się na koszt zwracającego.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 


Dane osobowe podane w procesie rejestracji na stronie www.poltel.com.pl są wykorzystywane jedynie do celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania  przez nas zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń). POLTEL nie udostępnia danych osobowych Klienta żadnym osobom, firmom ani jakimkolwiek innym podmiotom trzecim, poza biorącymi bezpośredni udział w procesie sprzedaży i dostawy towaru (dane adresowe udostępniane są firmom kurierskim).

Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych – firmy POLTEL, w formie pisemnej (dopuszcza się formę elektroniczną).