DOSTAWCA W TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYCE

tel. 42 689 20 50
fax 42 689 20 60
Biuro czynne
pon-pią 8:00-16:00

Zapytania ofertowe:
Po złożeniu zapytania ofertowego przygotujemy dla Ciebie specjalne rabaty i upusty w zależności od ilości produktów, które potrzebujesz u nas zamówić oraz Twojego historii współpracy z naszą firmą
0,00
Jesteś tutaj:  strona główna Firma › Czym się zajmujemy

Czym się zajmujemy


Od ponad 19 lat dostarczamy wykonawcom, instalatorom i użytkownikom produkty do budowy i eksploatacji ziemnych i wewnątrzbudynkowych sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Prowadzimy kompleksowe zaopatrzenie materiałowe realizowanych inwestycji w poniższym zakresie:

 

Informatyka POLTELT e l e k o m u n i k a c j a

  Kable i przewody telekomunikacyjne miedziane i światłowodowe

  Rury RPP, RHDPE, studnie i zasobniki telekomunikacyjne do budowy kanalizacji

  Osprzęt miedziany - szafy, skrzynki zakończeniowe, przełącznice MDF, systemy łączówkowe, głowice kablowe, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe

•  Osprzęt światłowodowy - źródła światła, mierniki mocy optycznej, identyfikatory uszkodzeń włókien, przełącznice ODF, stelaże i skrzynki zapasu kabli, adaptery / łączniki, pigtaile, patchcordy (wszystkie standardy złącz i typy wykonania)

  Mufy kablowe do złącz miedzianych i światłowodowych

  Narzędzia, testery i mierniki do diagnozowania sieci

  Lokalizatory i znaczniki tras kablowych

 

O k a b l o w a n i e  s t r u k t u r a l n e

   Systemy okablowania strukturalnego UTP, FTP, SFTP, kat.5e, 6, 7

   Obudowy teleinformatyczne – szafy, szafki, ramy 19”

•   Patchpanele 19", puszki, adaptery, złącza RJ45

•   Kable krosowe RJ 45 (wszystkie standardy złącz i typy wykonania) - duży wybór długości i kolorów
  
•   Przełącznice światłowodowe i półki zapasu 19", adaptery, pigtaile, patchcordy (wszystkie standardy złącz i typy wykonania) 

   Systemy prowadzenia instalacji - rurki,peszle,listwy,koryta kablowe (PVC, bezhalogenowe, nierozprzestrzeniające palenia)

   Mierniki, testery do sieci LAN

•   Profesjonalne, przemysłowe drukarki DYMO

•   Wsparcie projektowe i techniczne  

   Szkolenia certyfikacyjne z zakresu w/w technologii

•   Certyfikacja instalacji z 25 - letnią gwarancją
 

 

Informatyka POLTELT e l e i n f o r m a t y c z n e  u r z ą d z e n i a
s i e c i o w e  L A N , W A N -
d o b ó r  u r z ą d z e ń  p o d  p r o j e k t y   t e c h n i c z n e

   Urządzenia sieciowe CISCO, HP, Allied Tellesis, MOXA, Microsens

•   Urządzenia teletransmisyjne do sieci telekomunikacyjnych i automatyki przemysłowej: multipleksery, mediakonwertery, switche przemysłowe

   Konwertery mediów i interfejsów

   Urządzenia zasilania gwarantowanego UPS

   Rozwiązania Telefonii IP

   Rozwiązania sieci Bezprzewodowych WiFi

•   Rozwiązania do dedykowanych instalacji zasilających do sieci teleinformatycznych, w tym zasilacze awaryjne UPS


W y p o s a ż e n i e  d l a  t e l e m o n t e r ó w – k o m p l e k s o w a  o f e r t a  w y p o s a ż e n i a  d o  p r a c  k a b l o w y c h
  i  i n s t a l a c y j n y c h

   Narzędzia  i środki do prac kablowych

   Narzędzia do obróbki, montażu i diagnostyki telekomunikacyjnych sieci miedzianych i  światłowodowych

   Narzędzia do obróbki, montażu i diagnostyki sieci LAN miedzianych i światłowodowych

   Mierniki dla dostawców usług szerokopasmowych