DOSTAWCA W TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYCE

tel. 42 689 20 50
fax 42 689 20 60
Biuro czynne
pon-pią 8:00-16:00

Zapytania ofertowe:
Po złożeniu zapytania ofertowego przygotujemy dla Ciebie specjalne rabaty i upusty w zależności od ilości produktów, które potrzebujesz u nas zamówić oraz Twojego historii współpracy z naszą firmą
0,00
Jesteś tutaj:  strona główna › Zapytanie ofertowe
1.       Administratorem podanych danych osobowych jest POLTEL Paweł Rózga  z siedzibą w Łódź, 92-403, ul. Olechowska 84 
2.       Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony) (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
3.       Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
4.       Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z POLTEL Paweł Rózga w celu wysłania przesyłki (dane adresowe udostępniane są firmom przewozowym)
5.       Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie.
6.       Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych.
7.       Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów.
8.       Przysługuje Ci skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w Państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
9.       Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące: ido@poltel.com.pl  
  • Brak produktów na liście ofertowej