DOSTAWCA W TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYCE

tel. 42 689 20 50
fax 42 689 20 60
Biuro czynne
pon-pią 8:00-16:00

Zapytania ofertowe:
Po złożeniu zapytania ofertowego przygotujemy dla Ciebie specjalne rabaty i upusty w zależności od ilości produktów, które potrzebujesz u nas zamówić oraz Twojego historii współpracy z naszą firmą
0,00
Jesteś tutaj:  strona główna Technologie › Kable światłowodowe

Kable światłowodowe

Kable Światłowodowe

Oznaczenia stosowane w kablach światłowodowych
 
1
2
3
OTK
4
5
6
7
8
9
10
11
 
 
1
 
Obszar zastosowania kabla
Z - zewnętrzne
ZKS - zewnętrzne, stosowane w kanalizacjach ściekowych
W - wewnętrzne
ZW - uniwersalne
S - samonośne (ósemkowe)
ADSS - samonośne (okragłe)
2
 
Rodzaj materiału powłoki zewnętrznej
X - polietylen
Y - polwinit
V - poliamid
Xz - polietylen z zaporą przeciwwilgociową
Xn - polietylen nierozprzestrzeniający płomienia
Yn - polwinit nierozprzestrzeniający płomienia
N - tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia (FRLSOH)
Q - poliuretan
W przypadku powłoki zewnętrznej dwuwarstwowej, oznaczenia obydwu
materiałow umieszczane są w nawiasach okragłych np. (VX).
3
 
Rodzaj materiału powłoki wewnętrznej
X - polietylen
Y - polwinit
Xn - polietylen nierozprzestrzeniający płomienia
Yn - polwinit nierozprzestrzeniający płomienia
N - tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia (FRLSOH)
Al – aluminium
OTK
 
kabel optotelekomunikacyjny
4
 
G - kabel optotelekomunikacyjny górniczy
5
 
Rodzaj ośrodka kabla
ts - tubowy z uszczelnieniem nieżelowym
tc - tuba centralna
S - ścisła lub połścisła tuba
tm - mikrotuba
6
 
d - kabel dielektryczny
7
 
D - dielektryczne wzmocnienie obwodowe
8
 
Rodzaj pancerza kabla
Ff - z taśmy stalowej falowanej
Fo - z drutów stalowych okragłych
9
 
p - kabel płaski
10
 
Liczba i rodzaj włokien światłowodowych
J - z nieprzesuniętą dyspersją typu „matched cladding”
Jp - z przesuniętą dyspersją
Jn - z niezerową dyspersją
G50 - wielomodowe gradientowe (50/125μm)
G62,5 - wielomodowe gradientowe (62,5/125μm)
W przypadku kabli z różnymi rodzajami włokien poszczególne liczby i rodzaje
oddziela znak „+”, np. 8G50+8J.
11
 
Dopuszczalna siła rozciągająca (dla kabli samonośnych)
np. 8kN
 
WARIANTY WYKONANIA:
W-NOTKSd, W-YnOTKSd, W-YOTKSd, W-NOTKSd, W-YnOTKSd, W-YOTKSd, W-NOTKSd, W-YnOTKSd, W-YOTKSd, W-NNOTKSd, W-YnYOTKSd, W-YYOTKSd, ZW-NOTKSd, ZW-NOTKSd flex, ZW-NOTKSd, PSKD, ZW-NNOTKSd, ZW-NOTKSd, ZW-NOTKtcdD, Z-XOTKtsdp, ZW-NOTKtsdp, Z-XOTKtsd, Z-XOTKtd, Z-XzOTKts, Z-XzOTKt, Z-XOTKtsdD, Z-XzOTKtD, Z-XXOTKtsdD, Z-XXOTKtdD, ADSS-XXOTKtsd...kN, ADSS-XXOTKtcd...kN, ADL, A/I-DQ(ZN)BH, A-DQ(ZN)B2Y, S-XOTKtsd, S-XOTKts, S-XOTKtsD, ZW-NOTKtsd, W-YnOTKtsd, W-YOTKtsd, ZW-NOTKtsdD, W-YnOTKtsdD, ZW-NXOTKtsdD, W-YnYOTKtsdD, ZW-NXOTKtsdD, Z-(VX)OTKtsd, Z-(XV)OTKtsd, Z-(VX)OTKtd, Z-(XV)OTKtd, Z-(VX)OTKtsdD, Z-(XV)OTKtsdD, Z-(VX)OTKtdD, Z-(XV)OTKtdD, W-(YV)OTKtsd, ZW-(NV)OTKtsd, W-(YV)OTKtdD, ZW-(NV)OTKtsdD, ZKS-XXOTKtsFf, ZKS-XXOTKtsDFf, ZKS-XXOTKtDFf, ZKS-(VX)XOTKtsFf, ZKS-XXOTKtsFo, ZKS-XXOTKtDFo, ZKS-XXzOTKtsDFo, Z-XXOTKtsFtl, Z-XXOTKtsDFtl, Z-XXOTKtDFtl, Z-XXzOTKtsDFtl, YOTKGtsFoyn, YOTKGtsDFoyn, NOTKGtsFoN