• Język: Polski Polski
 • Waluta: PLN
 • Zmień

Język:

Waluta:

Koszyk
Filtry
 • typ elementu
 • typ korpusu
 • klasa obciążenia
 • klasa obciążeń
 • Status dostępności:
 • Producent:
 • Zakres cen
Tagi

Dodano produkt do koszyka

Korpusy studni kablowych teletechnicznych

Studzienki telekomunikacyjne są niezbędnym elementem infrastruktury sieciowej. Umożliwiają one połączenie różnych rodzajów kabli, a także zapewniają dostęp do sieci telekomunikacyjnych. Nazwa studni telekomunikacyjnej betonowej wywodzi się od korpusu studni. Jest on dostosowany parametrów kanalizacji teletechnicznej, roli, jaką w niej spełnia oraz przewidywanych obciążeń, jakie będą przenoszone w trakcie eksploatacji. Korpus studni teletechnicznej wykonany jest z betonu co najmniej C30/37 zabezpieczony przed nasiąkanie wilgoci. W zależności od wymagań wyróżniamy korpus monolityczny (jednoelementowy), dwuelementowy lub czteroelementowy.

Promocje

Wszystkie produkty

Wyników na stronie
Sortuj wg:
Wyników na stronie

Studzienki telekomunikacyjne – dostępne rodzaje

SK – Studnie kablowe przelotowe – SK-1, SK-2, SK-6,

SKR – Studnie kablowe rozdzielcze – SKR-1, SKR-2

SKM – Studnie kablowe magistralne – SKMP-3, SKMP-4, SKMR-3, SKMR-4,

SKO – Studnie kablowe optymalne – SKO-1, SKO-2, SKO-4, SKO-6, SKO-12, SKO-16

Jak dobrać korpus studni kablowej?

Dobór korpusu studni telekomunikacyjnej powinien odbywać się ze względu na ich przeznaczenie. Wyróżniamy:

 • korpus przelotowy – typoszereg SK – służy do zaciągania kabli wszędzie tam, gdzie kanalizacja kablowa ma przebieg o prostych odcinkach,
 • korpus rozdzielczy – typoszereg SKR – służą do wykonania rozgałęzienia lub zakrętu kanalizacji,
 • korpus optymalny – typoszereg SKO – najbardziej uniwersalna grupa studni, mogą być stosowane jako przelotowe, rozgałęźne/rozdzielcze, narożne,
 • korpus magistralny przelotowy – typoszereg SKMP – służą do budowania wielootworowych (minimum 8-12 otworów) kanalizacji kablowych głównie na prostych jej odcinkach,
 • korpus magistralny rozdzielczy – typoszereg SKMR – dla kanalizacji wielootworowych (minimum 8-12 otworów) , podczas gdy istnieje potrzeba rozgałęzienia lub zakrętu kanalizacji.

Korpusy studni kablowych mogą być wykonane jak pojedynczy element. W takim przypadku mówimy o korpusie jednoczęściowym lub monolitycznym. Występują też konstrukcje dwu trzy i czteroelementowe. Studzienki telekomunikacyjne betonowe, wieloelementowe stosuje się głównie w miejscach, gdzie jest ograniczona możliwość stosowania do montażu ciężkiego sprzętu typu dźwig.

Jak dobrać studnię kablową?

Dobór korpusu studni kablowej powinien być dostosowany także do kanalizacji kablowej:

 • kanalizacja 1-otworowa – studnia kablowa: Sk-1 – przelotowa, SKO-1 – przelotowa lub narożna z miejscem na mufę, SKR-1 – rozgałęźna (rozdzielcza) lub narożna
 • kanalizacja 2-otworowa studnia kablowa: SK-2 – przelotowa, SKR-2 – duża studnia rozdzielcza, SKO-2p/2g – studnie optymalne – uniwersalna studnia z dużą ilość wprowadzeń można stosować, jako przelotową, narożną, rozdzielczą, przybudynkową itd.
 • kanalizacja 3-4 otworowa studnia kablowa: SKO-4p optymalna płytka lub SKO-4 optymalna głęboka
 • kanalizacja 6 otworowa studnia kablowa: SK-6 – przelotowa, SKO-6g optymalna głęboka, SKO-6p optymalna płytka, typ warszawski – jako studnia uniwersalna o największej wytrzymałości na nacisk
 • kanalizacja magistralna 8-16 otworowa studnia kablowa: SKMP-3 magistralna przelotowa, SKMR-3 magistralna rozdzielcza, SKO-12 optymalna lub SKO-16 optymalna.
 • kanalizacja 16-24 otworowa studnia kablowa: SKMP-4 jako przelotowa lub SKMR-4 jako rozdzielcza
 • kanalizacja 24-42 otworowa: studnia kablowa: SKMP-6
 • kanalizacja 32-48 otworowa: studnia kablowa: SKMP-8

Studnie kablowe i obowiązujące normy 2021

Według normy PN-EN 124:2000 definiuje się klasy obciążenia dla poszczególnych warunków eksploatacyjnych w sposób następujący:

 • A-15 dla ciągów i obszarów komunikacyjnych dla pieszych, rowerzystów, wózków inwalidzkich oraz terenów zielonych, oznacza odporność na nacisk z góry o wartości minimalnej 15kN wyznaczonych w próbie obciążenia zgodnie z normą PN-EN 124:2000.
 • B-125 dla ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu pieszego, ciągów komunikacyjnych i parkingów przeznaczonych tylko dla samochodów osobowych i furgonetek, oznacza odporność na nacisk z góry o wartości minimalnej 125kN wyznaczonych w próbie obciążenia zgodnie z normą PN-EN 124:2000.
 • C-250 dla dróg, ulic i parkingów, z wyłączeniem autostrad, dla wszystkich rodzajów samochodów, oznacza odporność na nacisk z góry o wartości minimalnej 250kN wyznaczonych w próbie obciążenia zgodnie z normą PN-EN 124:2000.
 • D-400 dla dróg, ulic, parkingów i autostrad dla wszystkich rodzajów samochodów, oznacza odporność na nacisk z góry o wartości minimalnej 400kN wyznaczonych w próbie obciążenia zgodnie z normą PN-EN 124:2000.
 • E-600 dla obszarów i ciągów komunikacyjnych niepublicznych dla pojazdów kołowych o dużym nacisku na oś, np. wózki magazynowe, pojazdy przemysłowe i wojskowe, oznacza odporność na nacisk z góry o wartości minimalnej 600kN wyznaczonych w próbie obciążenia zgodnie z normą PN-EN 124:2000.
 • F-900 dla lotnisk – dróg startowych i kołowania dla lotnictwa cywilnego i wojskowego, oznacza odporność na nacisk z góry o wartości minimalnej 600kN wyznaczonych w próbie obciążenia zgodnie z normą PN-EN 124:2000.

Warto przeczytać

Rodzaje studni kablowych, zastosowanie oraz sposób ich montażu.

Rodzaje studni kablowych, zastosowanie oraz sposób ich montażu.