DOSTAWCA W TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYCE

tel. 42 689 20 50
fax 42 689 20 60
Biuro czynne
pon-pią 8:00-16:00

Zapytania ofertowe:
Po złożeniu zapytania ofertowego przygotujemy dla Ciebie specjalne rabaty i upusty w zależności od ilości produktów, które potrzebujesz u nas zamówić oraz Twojego historii współpracy z naszą firmą
0,00
Jesteś tutaj:  strona główna Firma › Nasza metodologia pracy

Nasza metodologia pracy

  d o s t a r c z a m y  n i e  t y l k o  p r o d u k t y !

Dostarczamy nie tylko towary, ale ściśle współpracujemy z naszymi klientami i pomagamy zwiększyć ich przewagę konkurencyjną na rynku. W tym celu, na podstawie przesłanego zestawienia materiałów z przedmiaru projektu wraz z wymaganiami technicznymi,  w oparciu o posiadaną wiedzę, wieloletnie doświadczenie i wsparcie producentów, optymalizujemy dobór materiałów i ich koszt zakupu, przy zapewnieniu spełniania wymagań technicznych. W ten sposób maksymalizujemy atrakcyjność naszych ofert, a tym samym ofert naszych klientów. Za każdym razem tworzymy indywidualną, szytą na miarę wymagań i potrzeb inwestora lub użytkownika kompleksową ofertę materiałowo-sprzętową. Taka forma pracy nad doborem i wyceną materiałów sprawdziła się jako najbardziej efektywna.  

Metodologia pracy POLTEL
Ze względu na obszerność produktów w ofercie - blisko 60 000, nie dysponujemy gotowym cennikiem produktów. Aktualne ceny produktów i podstawowe informacje techniczne są udostępnione bez ograniczeń w naszym serwisie internetowym
www.POLTEL.com.pl . Ponieważ ostateczne ceny sprzedaży są uzależnione od wielu czynników (dostępność w magazynie, ilość (minima zakupowe), ogólna wartość oferty, dodatkowe wsparcie projektu przez producenta, forma płatności), zachęcamy do nawiązania lub kontynuowania współpracy poprzez wysłanie takiego zestawienia przy najbliższym zadaniu do realizacji.

 KONCEPCJE WSPÓŁPRACY

Celem naszych koncepcji współpracy jest zwiększanie zysków naszych klientów poprzez optymalizację ich procesu zakupów i dostaw. Koncepcje te – opracowane na podstawie wieloletniego doświadczenia – odzwierciedlają naszą wiedzę o pracy klientów. Pokazują również, że zależy nam na nieustannym  doskonaleniu współpracy z nimi.


 • e - b u i s n e s s

„e” oznacza nie tylko „elektroniczny”. Dobry e-business jest również bardziej efektywny. Skorzystaj z narzędzi udostępnionych w naszym serwisie www specjalnie dla Ciebie

 • K o m p e t e n c j e   t e c h n i c z n e

Masz okazję skorzystać z usług jednego z najbardziej zaawansowanych technicznie dystrybutorów o tak szerokim asortymencie w zakresie osprzętu pasywnego

 • L o g i s t y k a

Właściwy produkt dostarczymy we właściwe miejsce, we właściwym czasie i we właściwej ilości. Złóż odpowiednio  wcześnie zamówienie i określ harmonogram dostaw

 • S z k o l e n i e

W porozumieniu z producentami organizujemy dedykowane szkolenia techniczne i certyfikacyjne. Możesz się więcej nauczyć, aby więcej zarabiać.

 • K o n c e p c j e   p r o d u k t ó w

U podstaw wszystkiego leżą produkty. W naszym serwisie www łatwo znajdziesz wszystko czego szukasz przez 7 dni w tygodniu 24h na dobę bez żadnych ograniczeń