DOSTAWCA W TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYCE

tel. 42 689 20 50
fax 42 689 20 60
Biuro czynne
pon-pią 8:00-16:00

Zapytania ofertowe:
Po złożeniu zapytania ofertowego przygotujemy dla Ciebie specjalne rabaty i upusty w zależności od ilości produktów, które potrzebujesz u nas zamówić oraz Twojego historii współpracy z naszą firmą
0,00
Jesteś tutaj:  strona główna Regulamin › Ogólne warunki dostaw

Ogólne warunki dostaw

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW

OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 01 WRZEŚNIA 2011 NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

 

INFORMACJE OGÓLNE

 • Siedziba firmy wraz z Biurem Obsługi Klienta i Magazynem mieści się w Łodzi, przy ul.Olechowskiej 84
 • Bieżącą obsługę Klientów prowadzi Biuro Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00
  Przez całą dobę czynny jest automatyczny fax 42 689 20 60 i system poczty elektronicznej
 • Firma realizuje proces obsługi Klientów zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2000
 • Oferta sprzedaży jest przeznaczona dla podmiotów gospodarczych z wyłączeniem klientów detalicznych nieprowadzących działalności gospodarczej

 

INFORMACJE O OFERCIE

 • Firma udostępnia Klientom ogólną informację o produktach znajdujących się w ofercie na stronie www.poltel.com.pl - lewy panel „PRODUKTY”
 • Firma udostępnia Klientom na stronie www.poltel.com.pl informację cenową - po dokonaniu rejestracji i automatycznym nadaniu hasła dostępu do systemu. Informacje cenowe nie są ofertą handlową w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią podstawy ew. roszczeń ze strony Klientów. Tym niemniej firma dołoży wszelkich starań, by zawarte w serwisie informacje były  aktualne
 • Ceny zawarte we wszystkich informacjach cenowych wyrażone są w PLN lub walutach obcych i nie zawierają podatku VAT. W przypadku, gdy za podstawę naliczania ceny przyjmuje się kwotę w innej niż PLN jednostce walutowej, ceny sprzedaży są przeliczane na podstawie aktualnego kursu danej waluty
 • Informacje o dostępności wybranych produktów udzielane są na bieżąco przez pracowników Biura Obsługi Klienta firmy pod numerem telefonu 42 689 20 50

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 • Dostawa Towarów, realizowana jest na podstawie pisemnych zamówień składanych drogą: 
 • W celu złożenia zamówienia przez INTERNET udostępniamy:

Sklep Internetowy


 • Oferta ograniczona do produktów standardowych, będących w stałej ofercie POLTEL
 • POLTEL zastrzega sobie prawo do odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówień
 • POLTEL zastrzega sobie prawo do potwierdzania zamówień. W takim przypadku pracownik Biura Obsługi Klienta prześle do Państwa potwierdzenie zamówienia lub fakturę pro-forma, uwzględniające koszt zamówionego towaru wraz z kosztami transportu, z prośbą o akceptację. Każda zmiana lub wycofanie zamówienia przez Odbiorcę może nastąpić jedynie za zgodą i po potwierdzeniu POLTEL

SPRZEDAŻ TOWARÓW

 • Firma realizuje sprzedaż towarów z posiadanych zapasów magazynowych lub na zamówienie.
 • Towary z posiadanych zapasów magazynowych dostępne są dla Klientów w chwili ich zamówienia.
 • Dla pozostałych towarów, w zależności od asortymentu terminy realizacji zamówień wynoszą od 1 do 7 dni. W sporadycznych przypadkach, przy zamawianiu produktów sprowadzanych z zagranicy termin realizacji może wynosić do kilku tygodni.
 • Firma realizuje sprzedaż towarów po cenach obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 • W przypadku wcześniejszego przedstawienia przez firmę oferty handlowej, realizacja dostawy na warunkach oferty uzależniona jest od złożenia kompletnego zamówienia w terminie ważności oferty.
 • O braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia z przyczyn niezależnych od POLTEL, Odbiorca zostanie niezwłocznie powiadomiony.
 • Zamówienia na towary nietypowe, indywidualnie sprowadzone, wymagają pisemnego potwierdzenia możliwości ich realizacji przez POLTEL. Brak przeterminowanych zaległości płatniczych Odbiorcy w stosunku do POLTEL, jest jednym z warunków koniecznych do realizacji tego typu zamówień.
 • Firma zastrzega sobie prawo sprzedaży w ilościach odpowiadających pełnym opakowaniom.

 

FORMA DOSTAWY

 • Zamówiony towar może być odebrany bezpośrednio z magazynu firmy po uprzednim uzgodnieniu terminu
 • W systemie sprzedaży wysyłkowej zapewniamy dostarczenie towaru do każdego miejsca w Polsce w ciągu 24 godzin od chwili nadania przesyłki. Sprzedaż wysyłkowa realizowana jest poprzez firmę UPS i ROHLIG SUUS. W przypadku otrzymania zamówienia do godziny 13.00 wysyłka zamówienia następuje w dniu bieżącym, natomiast po tej godzinie wysyłka zamówienia może nastąpić w dniu następnym
 • Koszty transportu spedycyjnego ponosi odbiorca. Przy jednorazowym zamówieniu powyżej 30 tys. PLN realizujemy dostawy na własny koszt
 • Zwrot Towaru dostarczonego Odbiorcy może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą i po pisemnym potwierdzeniu POLTEL
 • Na zakupione Towary POLTEL wystawia Odbiorcy fakturę VAT oraz Kartę Gwarancyjną w przypadku zakupu urządzeń

 

PŁATNOŚĆ

 • Firma akceptuje następujące formy płatności: przedpłata, gotówka oraz przelew. Płatności w formie przelewów mogą dokonywać stali klienci o sprawdzonej wiarygodności finansowej, po dostarczeniu kopii następujących dokumentów:
  • Odpisu z właściwego rejestru KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • Decyzji nadania NIP
  • Decyzji nadania REGON
 • Płatność gotówkowa dokonywana jest bezpośrednio w kasie firmy lub za pobraniem przez Spedytora.
 • W przypadku zamówień poniżej 500 PLN akceptujemy wyłącznie płatności gotówką lub przedpłatę.
 • Przy przekroczeniu terminu płatności firma zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji dostaw i obciążenia ustawowymi odsetkami za zwłokę

 

POZOSTAŁE WARUNKI

 • Na zakupione towary udzielana jest gwarancja zgodnie z wytycznymi producentów.
 • Firma gwarantuje oryginalność zakupionych towarów i ich zgodność z polskimi normami. Na życzenie klienta do dostawy załączamy deklaracje zgodności dla zakupionych produktów.
 • Wszelkie uwagi i spostrzeżenia prosimy kierować do Pełnomocnika ds. Jakości (0-42) 689 20 55 lub korzystając z serwisu www pod adresem:
  • www.poltel.com.pl/kontakt/ Wyślij zapytanie
  • www.poltel.com.pl/kontakt / Zgłoś reklamację
  • www.poltel.com.pl/kontakt / Oceń nas
 • POLTEL zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego dokumentu.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!