• Język: Polski Polski
 • Waluta: PLN
 • Zmień

Język:

Waluta:

Koszyk

Ponad 100 tys. produktów

Kompleksowa zindywidualizowana obsługa projektów

Oryginalne produkty

Renomowanych, sprawdzonych producentów

Wysokiej jakości obsługa klienta

Techniczne i merytoryczne doradztwo

Ponad 25 lat doświadczenia

Wiarygodny partner w biznesie

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

Szanowny Kliencie,

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez POLTEL Telecom Sp z o.o. Sp. K. Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów POLTEL Telecom Sp z o.o. Sp. K. Dlatego zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych stron i platform, prosimy Cię o zapoznanie z poniższymi informacjami.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych

POLTEL Telecom Sp z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łódź, 92-403, ul. Olechowska 84 („POLTEL Telecom Sp z o.o. Sp. K.“), jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania (Dane osobowe), w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków POLTEL Telecom Sp z o.o. Sp. K. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 • ochrony praw POLTEL Telecom Sp z o.o. Sp. K. z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych POLTEL Telecom Sp z o.o. Sp. K. płatności (umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia), uzasadnionego interesu POLTEL Telecom Sp z o.o. Sp. K. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług POLTEL Telecom Sp z o.o. Sp. K.
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

POLTEL Telecom Sp z o.o. Sp. K.. może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • podmiotom, z którymi POLTEL Telecom Sp z o.o. Sp. K. ma zawartą umowę współpracy (Przetwarzający dane) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków POLTEL Telecom Sp z o.o. Sp. K. przewidzianych prawem, ochrony praw POLTEL Telecom Sp z o.o. Sp. K. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu POLTEL Telecom Sp z o.o. Sp. K. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności POLTEL może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z POLTEL umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez POLTEL Telecom Sp z o.o. Sp. K.
 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

POLTEL Telecom Sp z o.o. Sp. K. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe.

Dane osobowe będą przechowywane przez POLTEL Telecom Sp z o.o. Sp. K. i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i POLTEL Telecom Sp z o.o. Sp. K.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od POLTEL Telecom Sp z o.o. Sp. K.. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. POLTEL Telecom Sp z o.o. Sp. K. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, POLTEL może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 • sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a POLTEL Telecom Sp z o.o. Sp. K.. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 • ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku POLTEL Telecom Sp z o.o. Sp. K. wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 • przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez POLTEL Telecom Sp z o.o. Sp. K. oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 • sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na POLTEL Telecom Sp z o.o. Sp. K. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z POLTEL Telecom Sp z o.o. Sp. K., pod adresem: Łódź 92-403, ul. Olechowska 84, tel. + 48 42 689-20-70 lub pod adresem e-mail ido@poltel.com.pl

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

Pliki cookie (ciasteczka):

W dniu 22 marca 2013 roku - weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne, która reguluje m. in. problem Cookies, zwanych po polsku ciasteczkami (są to niewielkie pliki tekstowe, które przeglądarka może wykorzystać do wygenerowania zawartości strony). Zmiany wprowadzone w Polsce wynikają z procesu dostosowywania polskich przepisów do norm wyznaczonych przez Unię Europejską.

W związku z powyższym, informujemy, że serwis internetowy www.poltel.com.pl wykorzystuje Cookies w celu gromadzenia niezbędnych informacji związanych z jego działaniem. Ciasteczka przechowują tylko te informacje, które mają bezpośredni wpływ na jego prawidłowe działanie i dostarczenie odpowiedniej funkcjonalności ułatwiającej dokonywanie zakupów. Zebrane informacje wykorzystywane są do podtrzymywania sesji zalogowanego klienta, aby nie musiał po każdym odświeżaniu strony ponownie wpisywać danych logowania.

Informujemy również, że loginy i hasła oraz inne podawane dane osobowe nie są przechowywane w plikach Cookies. Pliki Cookies zbierają również informacje na temat oglądalności produktów. Mogą być również wykorzystywane pliki Cookies partnerów, umożliwiające zbieranie statystyki oglądalności strony www.poltel.com.pl

Serwis internetowy www.poltel.com.pl może wysyłać do Państwa urządzenia pliki Cookies na kilka sposobów oraz w różnorodnych celach w tym w szczególności w celu:

 • umożliwienie i usprawnienie podstawowego działania sklepu na różnych podstronach i podczas wielu sesji przeglądarek,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania sklepu internetowego,
 • uproszczenia korzystania ze sklepu w tym utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu),
 • monitorowania i analizowania oraz ulepszanie działania i efektywności sklepu w tym tworzenia statystyk oglądalności podstron sklepu,
 • dostosowania i optymalizacji sklepu do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających ze stron sklepu.


W serwisie internetowym www.poltel.com.pl wykorzystywane są Cookies czasowe, ulegające usunięciu po zamknięcia okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze sklepu internetowego na określony czas. W każdym momencie Użytkownicy sklepu samodzielnie mogą wyłączyć lub zmienić obsługę ciasteczek w swojej przeglądarce, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. W tym celu, w zależności od typu oprogramowania (przeglądarki internetowej) należy wejść w ustawienia prywatności i dokonać odpowiedniej konfiguracji.

Czas ważności plików Cookies jest z góry określony przez sklep, jednakże indywidualne ustawienia przeglądarki internetowej mogą modyfikować ten parametr. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików Cookies może spowodować nieprawidłowe działanie komponentów sklepu oraz brak możliwości dokonywania zakupów. Korzystanie z cookies ułatwia korzystanie z wszystkich funkcji sklepu i ułatwia złożenie zamówienia.