Dostawca w Telekomunikacji i Teleinformatyce

Lista zapytań
Stacyjne

Kabel miedziany telekomunikacyjny stacyjny używany jest do połączeń telefonicznych, telegraficznych, teletransmisyjnych i przetwarzania informacji. Kable stacyjne przeznaczone są do układania na stałe wewnątrz budynków.

Kable stacyjne TKSY, YTKSY, YnTKSY dostępne są w wersji ekranowanej: YTKSYekw, YTKSYekp, YTKSXekp, YTKSXpekp, Y-YTKSXekp, Y-YTKSXpekp lub ekranowanej nierozprzestrzeniającej płomienia (uniepalnionej): YnTKSYekw, YnTKSXpekp, YnTKSXekp, Yn-YTKSXekp, Yn-YTKSXpekp, a także w wykonaniu bezhalogenowym i ognioodpornym bez ekranu: HTKSH, HTKSH FE180/PH90 lub z ekranem: HTKSHekw, HTKSHekw FE180/PH90, NTKSXekw. Kable typu YnTKSYekw, YnTKSXpekp, YnTKSXekp, Yn-YTKSXekp, Yn-YTKSXpekp są specjalnymi kablami używanymi w przeciwpożarowych instalacjach sterowania i sygnalizacji. Z kolei kable bezhalogenowe HTKSH, HTKSHekw oraz bezhalogenowe ognioodporne HTKSH FE180/PH90, HTKSHekw FE180/PH90 używane są tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo ludzi i kosztownych urządzeń elektronicznych na wypadek pożaru. Kable HTKSH, HTKSHekw, HTKSH FE180/PH90, HTKSHekw FE180/PH90 przeznaczone są do połączeń stałych urządzeń stacyjnych telefonicznych, teletransmisyjnych, urządzeń systemów alarmowych, sygnalizacyjnych, dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) itp. oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki w obiektach o zaostrzonych wymaganiach przeciwpożarowych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów sygnalizacji alarmu pożaru i automatyki pożarniczej. Kable ognioodporne bezhalogenowe HTKSH FE180/PH90, HTKSHekw FE180/PH90 w przypadku pożaru zapewniają podtrzymanie funkcji kabla (tj. zapewnienie transmisji danych oraz dopływu energii elektrycznej do urządzeń, które muszą funkcjonować w warunkach pożaru i podczas jego gaszenia np. instalacje oświetlenia awaryjnego) przez co najmniej 90 minut (PH90) oraz trwałość izolacji kabla przez 3h (FE180). Kable HTKSH FE180/PH90, HTKSHekw FE180/PH90 są odporne na oddziaływanie wody i mogą być stosowane w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi (strefach tryskaczowych). Kable HTKSH, HTKSHekw, HTKSH FE180/PH90, HTKSHekw FE180/PH90 nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne. W przypadku kabli ekranowanych HTKSHekw, HTKSHekw FE180/PH90 wspólny ekran statyczny chroni kabel przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne. 

Stacyjne

Wybrane produkty:

 1. Symbol produktu:
  G-001209
 2. Symbol produktu:
  G-001210
 3. Symbol produktu:
  G-001211
 4. Symbol produktu:
  G-001313
 5. Symbol produktu:
  G-001314
 6. Symbol produktu:
  G-001315
 7. Symbol produktu:
  G-001316
 8. Symbol produktu:
  G-001317