Dostawca w Telekomunikacji i Teleinformatyce

Lista zapytań
Kable światłowodowe
Telekomunikacyjne kable światłowodowe to kable zawierające włókna światłowodowe, które stanowią medium do transmisji sygnału, w tym wypadku fali elektromagnetycznej w zakresie podczerwieni. Jako takie są odporne na zakłócenia elektromagnetyczne a ich szczególną cechą jest możliwość przesyłania danych z ogromną przepływnością, sięgającą setek Gib/s.Szczegółowa budowa kabla światłowodowego zależy od konkretnego zastosowania (miejsca i sposobu instalacji, oraz odległości, na jaką odbywać się będzie transmisja), ale ogólnie można wyróżnić kilka elementów składowych: opcjonalny element centralny, włókno światłowodowe, tuba ochronna, uszczelnienie, wzmocnienie, powłoka zewnętrzna. Ze względu na budowę i zastosowanie, kable światłowodowe można podzielić na: wewnętrzne - stosowane wewnątrz budynków czy konstrukcji budowlanych, np. tuneli zewnętrzne – stosowane na zewnątrz budynków. W tej kategorii mieszczą się kable samonośne, do kanalizacji ściekowej oraz specjalnego zastosowania uniwersalne (zewnętrzno - wewnętrzny)– dzięki swojej konstrukcji można ich używać zarówno w instalacjach wewnętrznych jak i zewnętrznych specjalnego zastosowania (górniczy, polowy, do kanalizacji ściekowej, przeciwgryzoniowy, samonośny, mikrokanalizacja)

Kable światłowodowe

Wybrane produkty: