Dostawca w Telekomunikacji i Teleinformatyce

Lista zapytań
Kanalizacja kablowa

Kanalizacja kablowa, inaczej nazywaną telekomunikacyjną, lub teletechniczną, jest to wewnątrz budynkowa lub zewnętrzna podziemna infrastruktura – system rur potrzebnych do instalacji i przeciągania kabli sieci telekomunikacyjnych (np. światłowodowych lub koncentrycznych). W skład kanalizacji kablowej wchodzą: ciągi rur prowadzonych na zewnątrz, studnie kablowe, zasobniki kablowe i wprowadzenia do budynków.

Studnie kablowe stosuje się w miejscach połączeń, kablowych odgałęzień sieci, lub zmiany kierunku przebiegu sieci.

Kanalizację kablową wykonuje się z rur tworzyw sztucznych o najczęściej stosowanych  średnicach 110mm, 50mm, 40mm, 32mm. W zależności od ilości rur leżących, jako jedna ciąg rozróżniamy kanalizację wykonaną o określonej ilości otworów. Gdzie każdy otwór odpowiada jednej rurze umieszczonej w ciągu kanalizacyjnym i tak dla kanalizacji wykonanej za pomoca jednej rury may kanalizację jedno otworową składającą się z czterech rur to cztero-otworową max do 48 równolegle ułożonych rur.

Kanalizacja pierwotna – to system rur bezpośrednio ułożonych pomiędzy studniami podczas budowy takiej kanalizacji (np. 110mm). Do takiej rury można wciągnąć inne rury o mniejszej średnicy, które to będą tworzyć kanalizację wtórną. Kable wzmocnione można zaciągać bezpośrednio w kanalizację pierwotną.

Kanalizację wtórną tworzą rury umieszczone wewnątrz rury osłonowej kanalizacji pierwotnej. Kanalizację wtórną wykonuje się z rur o średnicach 40 i 32mm.

Mikrokanalizacja – system kanalizacji kablowej oparty na rurach małej średnicy (7 mm, 14 mm), w które kable głównie wdmuchuje się przy użyciu wdmuchiwarki – urządzenia, które wprowadza kabel do mikrorury, jednocześnie wdmuchując do niej powietrze (zmniejszenie oporów tarcia). Taka kanalizacja jest tańsza, szybsza i łatwiejsza w budowie i eksploatacji (mniejsze opłaty za dzierżawę pasa drogowego), odcinki pomiędzy studniami mogą być większe. Niestety taka kanalizacja nie daje dużej możliwości rozbudowy w przypadku takiej potrzeby – nie można wciągnąć/wdmuchać kabla, ponieważ tylko jeden kabel może być w jednej mikrorurce. Mikrorurki można ze sobą łączyć odpowiednimi złączkami hermetycznymi, które są łatwe w użyciu.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa umieszczonej w ziemi kanalizacji teletechnicznej przed uszkodzeniami podczas wykonywania w późniejszym okresie czasu prac ziemnych przy użyciu ciężkiego sprzętu na odpowiedniej głębokości nad rurą układa się taśmy ostrzegawcze np. z napisem: UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY.

Kanalizacja kablowa powinna charakteryzować się: łatwym dostępem do systemu kabli, powinna być nadmiarowa czyli umożliwiać rozbudowę, zachować szczelność i wytrzymałość mechaniczną gwarantując wieloletnią sprawną eksploatację i ochronę kabli. Studnie powinny być zabezpieczone przed dostępem dla osób nieuprawnionych. Zastosowane zasobniki kablowe powinny umożliwiać wykonanie zaplanowanych zapasów kabla. Kanalizacja kablowa powinna być również dostosowana do wszystkich rodzajów kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja kablowa

Wybrane produkty: