Dostawca w Telekomunikacji i Teleinformatyce

Lista zapytań
Ochrona odgromowa
Oferta obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wykonania urządzenia piorunochronnego. Jego zadania to:- niedopuszczenie do wyładowania bezpośrednio w sam obiekt, który jest chroniony- przejęcie ładunku prądu elektrycznego i odprowadzenie go do ziemi.- przeciwdziałanie wyładowaniom iskrowym, które mogą spowodować wybuch i pożar- przeciwdziałanie powstawaniu napięć zagrażających bezpieczeństwu ludzi i zwierząt.

Ochrona odgromowa

Wybrane produkty: