Dostawca w Telekomunikacji i Teleinformatyce

Lista zapytań
Osłona złącza miedzianego
Osłona telekomunikacyjnego złącza miedzianegoTelekomunikacyjne kable wymagają łączenia. Osłony złącza zapewniają ochronę mechaniczną oraz gwarantują zachowanie ciągłości ekranu i izolacji. Osłony ze względu na miejsce stosowania dzielimy na: stacyjne - stosowane w komorach kablowych, liniowe - stosowane w instalacji napowietrznych, doziemnych oraz do studni kablowych.

Osłona złącza miedzianego

Wybrane produkty: