Dostawca w Telekomunikacji i Teleinformatyce

Lista zapytań
Liniowa
Osłony telekomunikacyjnego miedzianego złącza liniowego - Osłony stosowane w studniach kablowych celem połączenia miedzianych kabli liniowych. Ze względu na sposób uszczelnienia wyróżniamy osłony termokurczliwe i mechaniczne. W zależności od wielkości złącza kablowego dzielimy je na małoparowe (od 0 do 30 par) i wieloparowe (o pojemności powyżej 30 par).

Liniowa

Wybrane produkty: