Dostawca w Telekomunikacji i Teleinformatyce

Lista zapytań
Żródła i mierniki
Mierniki mocy optycznej są powszechnie używane do pomiaru absolutnych wartości mocy transmitowanego światła. Precyzja wyniku pomiaru jest zależna od właściwej kalibracji urządzenia dla mierzonej lambdy. We współpracy ze źródłami światła, mierniki mocy są używane do wyznaczania stratności optycznej mierzonego toru

Żródła i mierniki

Wybrane produkty: