• Język: Polski Polski
 • Waluta: PLN
 • Zmień

Język:

Waluta:

Koszyk
Filtry
 • Status dostępności:
 • Producent:
 • Zakres cen
Tagi

Dodano produkt do koszyka

Wszystkie produkty

Wyników na stronie
Sortuj wg:
Wyników na stronie

System mikrokanalizacji światłowodowej z wykorzystaniem wiązek lub pakietów mikrorurek przeznaczony jest do ochrony przed czynnikami mechanicznymi i przed wpływem oddziaływania środowiska na mikrokable światłowodowe.
Zastosowanie pakietów i wiązek mikrokanalizacji pozwala na zwielokrotnienie istniejącej kanalizacji kablowej oraz budowę nowej infrastruktury.

Prefabrykowane wiązki lub pakiety mikrorurek możemy podzielić ze względu na ich budowę i przeznaczenie:

 1. wiązki mikrorurek cienkościennych w cienkiej, ścisłej otulinie o przekroju wieloboku do uzupełnienia istniejącej kanalizacji kablowej pierwotnej:
  • ilość i średnica mikrorurek dobierana zgodnie z oczekiwaniami klienta
  • zbudowane z mikrorurek cienkościennych o małym współczynniku tarcia
  • mikrorurki o wysokiej odporności ciśnieniowej
  • powłoka zewnętrzna może być rozcinana w dowolnym miejscu bez konieczności odtwarzania
  • dostępne znakowanie mikrorurek w różnych kolorach oraz na zamówienie w formie przezroczystej z kolorowym paskiem
  • w miejscach łączenia i odgałęziania mikrorurek należy stosować mufy osłonowe
  • możliwość prefabrykowania pakietu razem z przewodem detekcyjnym w celu przyszłej lokalizacji trasy
  • minimalna grubość otuliny: 0,8 mm
  • pakiet może być wykonany również w wersji z mikrorurkami grubościennymi
  • możliwość dowolnej konfiguracji pakietów rurek
 2. wiązki mikrorurek grubościennych w cienkiej, ścisłej otulinie o przekroju wieloboku do bezpośredniego układania w ziemi:
  • przeznaczone do bezpośredniego zakopania lub instalacji w kanalizacji pierwotnej
  • zbudowane z mikrorurek grubościennych doziemnych
  • mikrorurki o wysokiej odporności ciśnieniowej
  • powłoka zewnętrzna może być rozcinana w dowolnym miejscu bez konieczności odtwarzania
  • dostępne znakowanie mikrorurek w różnych kolorach oraz na zamówienie w formie przezroczystej z kolorowym paskiem
  • w miejscach łączenia i odgałęziania mikrorurek należy stosować złączki doziemne bez dodatkowej osłony
  • możliwość prefabrykowania wiązki razem z przewodem detekcyjnym w celu przyszłej lokalizacji trasy
  • minimalna grubość otuliny: 0,8 mm
  • możliwość dowolnej konfiguracji pakietów rurek

 3. wiązki mikrorurek grubościennych w cienkiej, ścisłej otulinie o przekroju płaskim do bezpośredniego układania w ziemi:
  • przeznaczone do bezpośredniego zakopania
  • możliwość układania w slotach wyciętych w podłożu
  • zbudowane z mikrorurek grubościennych doziemnych
  • mikrorurki o wysokiej odporności ciśnieniowej
  • powłoka zewnętrzna może być rozcinana w dowolnym miejscy bez konieczności odtwarzania
  • dostępne znakowanie mikrorurek w różnych kolorach oraz na zamówienie w formie przezroczystej z kolorowym paskiem
  • w miejscach łączenia i odgałęziania mikrorurek należy stosować złączki doziemne bez dodatkowej osłony
  • płaska konstrukcja umożliwia pionową instalację, co pozwala obniżyć koszty za montaż w pasie drogowym
  • możliwość prefabrykowania wiązki razem z przewodem detekcyjnym w celu przyszłej lokalizacji trasy
  • standardowy kolor osłony zewnętrznej: pomarańczowy
  • możliwość dowolnej konfiguracji pakietów rurek

 4. pakiety mikrorurek cienkościennych ścisłe w grubej otulinie o podwójnej ściance o przekroju kołowym do bezpośredniego układania w ziemi:
  • ilość i średnica mikrorurek dobierana zgodnie z oczekiwaniami klienta
  • zbudowane z mikrorurek cienkościennych o małym współczynniku tarcia
  • mikrorurki o wysokiej odporności ciśnieniowej
  • rura osłonowa HDPE czarna lub pomarańczowa
  • dostępne znakowanie mikrorurek w różnych kolorach oraz na zamówienie w formie przezroczystej z kolorowym paskiem
  • w miejscach łączenia i odgałęziania mikrorurek należy stosować mufy osłonowe
  • możliwość prefabrykowania pakietu razem z przewodem detekcyjnym w celu przyszłej lokalizacji trasy
  • minimalna grubość ścianki rury osłonowej: 2,30 mm
  • pakiet może być wykonany również w wersji z mikrorurkami grubościennymi
  • możliwość dowolnej konfiguracji pakietów rurek

 5. pakiety mikrorurek cienkościennych luźne w grubej otulinie o przekroju kołowym do bezpośredniego układania w ziemi, przeznaczone do bezpośredniego zakopania lub instalacji w kanalizacji pierwotnej:
  • ilość i średnica mikrorurek dobierana zgodnie z oczekiwaniami klienta
  • zbudowane z mikrorurek cienkościennych o małym współczynniku tarcia
  • mikrorurki o wysokiej odporności ciśnieniowej
  • rura osłonowa HDPE czarna lub pomarańczowa
  • dostępne znakowanie mikrorurek w różnych kolorach oraz na zamówienie w formie przezroczystej z kolorowym paskiem
  • w miejscach łączenia i odgałęziania mikrorurek należy stosować mufy osłonowe
  • możliwość prefabrykowania pakietu razem z przewodem detekcyjnym w celu przyszłej lokalizacji trasy
  • minimalna grubość ścianki rury osłonowej: 2,30 mm
  • pakiet może być wykonany również w wersji z mikrorurkami grubościennymi
  • możliwość dowolnej konfiguracji pakietów rurek

System mikrokanalizacji światłowodowej zapewnia:

 • bezpieczny dla użytkownika i otoczenia transport, składowanie, instalację i eksploatację,
 • łatwość wdmuchiwania mikrorurek do rur wtórnych i rur rurociągów kablowych oraz mikrowiązek i mikrokabli światłowodowych do mikrorurek oraz wiązek lub pakietów mikrorurek,
 • odpowiednią ochronę mechaniczną oraz przed oddziaływaniem środowiska na mikrowiązki i mikrokable światłowodowe zainstalowane w mikrorurkach oraz
 • wiązkach lub pakietach mikrorurek, w zaprojektowanym okresie eksploatacji, a co najmniej w ciągu 30 lat,
 • wodoszczelność i gazoszczelność na poziomie mikrorurek, rur HDPE z mikrorurkami oraz osłon złącz, obudów liniowych i rozgałęzień mikrokanalizacji,
 • rozróżnialność mikrorurek na całej trasie poprzez zastosowanie kodu kolorystycznego,
 • prosty i ergonomiczny sposób montażu elementów,
 • zachowanie dotychczasowych zasad montażu i pomiarów linii światłowodowych,
 • rozbudowę równoległą i szeregową sieci światłowodowej bez konieczności wykonywania dodatkowych prac związanych z budową ciągów rur i zajmowania dodatkowej przestrzeni w kanalizacji teletechnicznej,
 • możliwość wykonywania odgałęzień mikrokanalizacji, w studniach kablowych, szafach ulicznych, pomieszczeniach technicznych lub bezpośrednio w ziemi.

  Na życzenie Klienta istnieje możliwość prefabrykowania każdej wiązki lub pakietu mikrorurek z kablem detekcyjnym w celu przyszłej lokalizacji trasy.