DOSTAWCA W TELEKOMUNIKACJI I TELEINFORMATYCE

  • Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • zmień

Język:

Waluta:

Ponad 100 tyś produktów

Ponad 100 tyś produktów

Kompleksowa zindywidualizowana obsługa projektów

Oryginalne produkty

Oryginalne produkty

Renomowanych sprawdzonych producentów

Wysokiej jakości obsługa klienta

Wysokiej jakości obsługa klienta

Techniczne i merytoryczne doradztwo

Ponad 25 lat doświadczenia

Ponad 25 lat doświadczenia

Techniczne i merytoryczne doradztwo

Filtry

Rozwiń
  • usuń filtry

Dodano produkt do listy

Zasilacze awaryjne UPS

  • produktów na stronie:
  • 36
  • 60
  • 96

Zasilacz awaryjny, zasilacz bezprzerwowy, zasilacz UPS – to system zasilania gwarantowanego, którego funkcją jest utrzymanie zasilania urządzeń elektrycznych lub elektronicznych w przypadku zaniku lub nieprawidłowych parametrów zasilania sieciowego.

Zasilacze UPS, składają się przede wszystkim z systemu magazynowania energii oraz układu przekształcania tej energii w napięcie zasilające.
Podstawową rolą systemu zasilania gwarantowanego jest utrzymanie prawidłowego zasilania dla odbiorników niezależnie od parametrów zasilania sieciowego lub jego braku.
Do najczęstszych zakłóceń, które mają negatywny wpływ na działanie podzespołu lub urządzenia elektrycznego, należą:
• spadek napięcia lub brak zasilania wskutek awarii sieci zasilającej
• chwilowe wahania napięcia wskutek podłączania do sieci zasilającej dużych odbiorów lub występowania w niej usterek
• zniekształcenia prądu i napięcia spowodowane przez odbiory nieliniowe
• migotanie wskutek obecności dużych odbiorów pracujących w trybie nieciągłym
• asymetria sieci zasilającej

Potrzeba klasyfikacji różnych typów statycznych zasilaczy UPS oferowanych aktualnie na rynku doprowadziła do opracowania normy EN 62040-3.
Rozróżnia ona trzy podstawowe grupy produktów, których elementem wyróżniającym jest zastosowana architektura wewnętrzna:
VFD – pasywne zasilacze o architekturze „off-line”;
VI – zasilacze typu „line-interactive”;
VFI – zasilacze wykorzystujące technologię podwójnej konwersji „on-line”.

Przy zasilaczach „off-line” w normalnej sytuacji odbiory są zasilane z sieci zasilającej. Jednocześnie z sieci zasilającej zasilana jest ładowarka baterii, która utrzymuje pełen poziom ich naładowania. W razie zaniku zasilania półprzewodnikowy lub elektromechaniczny komutator przełącza odbiór na pracę z falownika, którego zasilanie zapewniają baterie. Ten tryb pracy trwa aż do powrotu normalnych warunków zasilania lub do wyczerpania zgromadzonej energii. Zaletą tego rozwiązania jest prosta konstrukcja, która pozwala na redukcję kosztów sprzętu. Zasilacze UPS tego typu są najtańszym rozwiązaniem, lecz charakteryzują się one ograniczonymi możliwościami np.:
• brak separacji między siecią zasilającą a odbiorami;
• czasy przełączania rzędu 10 milisekund, co nie zawsze spełnia wymogi zasilanych odbiorów;
• brak układu regulacji częstotliwości na wyjściu.

W związku z powyższymi ograniczeniami zasilacze UPS tej kategorii są obecnie stosowane wyłącznie do zasilania odbiorów o niskim poborze mocy, wynoszącym zazwyczaj maksymalnie 2 kVA.

Zasilacze „line-interactive”
W tej konfiguracji występuje odwracalny konwerter AC/DC, który może spełniać funkcję zarówno falownika, jak i ładowarki baterii. W normalnych warunkach odbiór jest zasilany z sieci przez rozłącznik półprzewodnikowy, który powoduje odcięcie systemu przy włączeniu falownika, zabezpieczając tym samym przed prądem zwrotnym do sieci zasilającej.
Napięcie podawane do odbioru jest regulowane przez autotransformator AVR (Automatic Voltage Regulator – automatyczny układ regulacji napięcia). W odróżnieniu od pasywnego zasilacza o architekturze „off-line”, zasilacz UPS wykorzystujący technologię „line-interactive” pracuje przy obecności zasilania sieciowego. Dzięki podłączeniu równoległemu do normalnej sieci zasilającej zasilacz umożliwia pewną poprawę jakości napięcia, jednakże tylko w ograniczonym zakresie, takim jak wielkość napięcia.
Po utracie głównego zasilania następuje automatyczne otwarcie wyłącznika półprzewodnikowego i zasilanie odbioru wyłącznie przez baterię - jednostka falownika, do czasu przywrócenia normalnych warunków lub wyczerpania baterii. W porównaniu do pasywnych zasilaczy UPS o architekturze „off-line” zasilacze UPS wykorzystujące technologię „line-interactive” zapewniają lepszy kształt fali napięcia, lecz mają również pewne minusy:
• brak separacji między siecią zasilającą a odbiorami;
• brak układu regulacji częstotliwości na wyjściu;
• czasy przełączania na poziomie kilku milisekund (4–5 ms).

Zasilacz „on-line”
Zasilacze wykorzystujące technologię podwójnej konwersji W odróżnieniu od rozwiązań przedstawionych powyżej zasilacze UPS wykorzystujące technologię podwójnej konwersji są prawdziwymi agregatami prądotwórczymi, które — poza nielicznymi wyjątkami — są całkowicie odseparowane od sieci zasilającej.
Ponieważ zasilanie odbioru jest realizowane wyłącznie przez falownik zasilacza UPS bez jakiejkolwiek interakcji z siecią zasilania i niezależnie od tego, czy zasilanie następuje z sieci zasilającej czy też z baterii, pozwala to na całkowite wykorzystanie możliwości statycznego przekształtnika, za pomocą którego można sterować zasilaniem odbioru niezależnie od warunków. W ten sposób, bazując na prądzie dostarczanym przez inne podzespoły zasilacza UPS, takie jak prostownik lub baterie, system sterowania falownika dostarcza na wyjściu napięcie o kształcie fali, który jest całkowicie niezależny od kształtu fali na wejściu, a także jest pozbawiony wahań częstotliwości i amplitudy.
Tego rodzaju zasilacze UPS mają szereg zalet:
• odseparowanie odbiorów od sieci zasilającej przed zasilaczem, dzięki czemu możliwa jest precyzyjna regulacja częstotliwości wyjściowej
• bardzo szeroki zakres tolerancji napięcia wejściowego
• natychmiastowe przełączanie między zasilaniem sieciowym a zasilaniem z baterii, które można raczej porównać do płynnego procesu przechodzenia z jednego źródła zasilania na drugie
• bezprzerwowe przełączanie na tryb pracy z bypassem Zasilacze UPS wykorzystujące technologię podwójnej konwersji mają z reguły sprawność na poziomie 90–96% i jest ona mniejsza niż w przypadku zasilaczy UPS wykorzystujących technologię line-interactive lub off-line, ponieważ prąd pobierany z sieci jest przekształcany dwukrotnie — poprzez prostownik i falownik, a w każdym z tych urządzeń występują podzespoły półprzewodnikowe (diody, tyrystory, tranzystory IGBT), na których powstają straty przewodzenia i komutacji.
Tym niemniej zaleta, jaką stanowi najwyższa jakość prądu uzyskiwana w zasilaczach UPS wykorzystujących technologię podwójnej konwersji, rekompensuje straty powstające na przewodach oraz przełącznikach wskutek występowania harmonicznych prądu lub innych problemów z niską jakością energii elektrycznej.
Ta technologia jest zalecana i powszechnie stosowana w zasilaczach o mocy znamionowej 5 kVA lub większej.


System magazynowania energii zapewnia zasilanie falownika w trakcie zaniku zasilania sieciowego, zapobiegając tym samym przerwie w zasilaniu odbiorów.
Baterie są najbardziej rozpowszechnionym sposobem magazynowania energii.
Są to urządzenia elektrochemiczne i stąd wynika ich wrażliwość na warunki eksploatacji: temperaturę, cykle ładowania i rozładowania.
Najczęściej są stosowane hermetycznie zamknięte, bezobsługowe baterie kwasowo-ołowiowe, baterie otwarte lub niklowo-kadmowe. Działanie baterii określają takie parametry jak przewidywalny okres eksploatacji (żywotność) oraz dozwolony sposób rozładowania. Wyśmienite parametry zapewniają baterie o długim okresie eksploatacji (10–12 lat) i dobrych charakterystykach rozładowywania. Żywotność baterii jest wartością określoną teoretycznie. W praktyce zależy ona od ilości cykli rozładowania i ładowania oraz temperatury panującej w miejscu montażu.

Dobór zasilacza UPS Podczas doboru mocy zasilacza UPS należy uwzględnić różne czynniki, zarówno natury funkcjonalnej, jak i prawnej.
Główne kwestie wymagające uwzględniania:
• dwa z poniższych parametrów dotyczących zasilanych odbiorów: - moc aktywna (PRL); - moc pozorna (SRL); - współczynnik mocy (PF).
• rodzaj zasilania odbioru (napięcie, częstotliwość, liczba faz);
• współczynnik jednoczesności obciążenia;
• wymagany czas podtrzymania;
• rodzaj zasilania sieciowego (napięcie, częstotliwość, liczba faz). W przypadku niektórych odbiorów, które np. wymagają wysokiego prądu rozruchowego, należy również uwzględnić tę wartość. Jeśli znane są następujące parametry:
• ÎUPS – prąd maksymalny zasilacza UPS;
• tUPS – czas podtrzymania zasilacza UPS;
• ÎL – prąd przeciążeniowy odbioru;
• SL – moc pozorna odbioru. współczynnik mocy pozornej, gdy współczynnik szczytu obciążenia to 3:1, wynosi SUPS = (SL* ÎL) /ÎUPS Jeśli odbiór cechuje znaczna nieliniowość, co przykładowo ma miejsce w przypadku sprzętu elektronicznego, i jeśli współczynnik szczytu jest wyższy od współczynnika tolerowanego przez zasilacz UPS, zalecamy rozważenie zmniejszenia wartości znamionowych.

Producenci

Wszystkie marki »

ul. Olechowska 84,
92-403 Łódź

NIP: 728-283-48-13
REGON: 382169303

tel. (+42) 689 20 50
fax. (+42) 689 20 60

info@poltel.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.