• Język: Polski Polski
 • Waluta: PLN
 • Zmień

Język:

Waluta:

Koszyk

Telekomunikacja - Blog

Zasilacze UPS i rozwiązania zasilania gwarantowanego firmy SOCOMEC

Zasilacze UPS i rozwiązania zasilania gwarantowanego firmy SOCOMEC

Bezkompromisowe, odporne na usterki zasilanie Modułowe, redundantne rozwiązania zaprojektowane do zapobiegania negatywnym zdarzeniom i przewidywania usterek w celu zapewnienia maksymalnej dostępności.

Czytaj dalej

Dodano produkt do koszyka

Zasilacze UPS i rozwiązania zasilania gwarantowanego firmy SOCOMEC

Zasilacze UPS i rozwiązania zasilania gwarantowanego firmy SOCOMEC

 

Klasa ochrony ULTIMATE

Klasa ochrony ULTIMATE

Zasilanie odporne na usterki bez kompromisów

Bezkompromisowe, odporne na usterki zasilanie Modułowe, redundantne rozwiązania zaprojektowane do zapobiegania negatywnym zdarzeniom i przewidywania usterek w celu zapewnienia maksymalnej dostępności.

 

Modułowe zasilacze UPS MODULYS XS

Modułowe zasilacze UPS MODULYS XS

Modułowe zasilacze UPS MODULYS RM GP

Modułowe zasilacze UPS MODULYS RM GP

Modułowe zasilacze UPS MODULYS GP

Modułowe zasilacze UPS MODULYS GP

Modułowe zasilacze UPS MODULYS XL

Modułowe zasilacze UPS MODULYS GP

STS STATYS

STS STATYS

Klasa SUPERIOR

 Klasa SUPERIOR

Niezrównana sprawność energetyczna Najlepsze w klasie rozwiązania o certyfikowanej sprawności, dostosowane do optymalizacji użytkowania, zapewniając opłacalny całkowity koszt zakupu i eksploatacji (TCO).

Jednofazowe zasilacze UPS NETYS RT

Jednofazowe zasilacze UPS NETYS RT

Jednofazowe zasilacze UPS NETYS RT-M

Jednofazowe zasilacze UPS NETYS RT

Zasilacze UPS  transformatorowe MASTERYS IP+

Zasilacze UPS  transformatorowe MASTERYS IP+

Zasilacze UPS  transformatorowe DELPHYS MX

Zasilacze UPS transformatorowe DELPHYS MX

Trzyfazowe zasilacze UPS MASTERYS GP4 RK

Trzyfazowe zasilacze UPS MASTERYS GP4

Trzyfazowe zasilacze UPS MASTERYS GP4

Trzyfazowe zasilacze UPS DELPHYS GP

Trzyfazowe zasilacze UPS DELPHYS GP

Systemy AC/DC SHARIP IP system

Systemy AC/DC SHARIP IP system

Przełączniki STS STATYS XS

Przełączniki STS STATYS XS

Klasa PRIME

Klasa PRIME

Godne zaufania źródła zasilania Rozwiązania UPS i rozwiązania AC/DC zapewniające niezawodną, ekonomiczną ochronę i gwarantujące ciągłość zasilania.

Zasilacze UPS — jednofazowe NETYS PL

Zasilacze UPS — jednofazowe NETYS PL

Zasilacze UPS — jednofazowe NETYS PE

Zasilacze UPS — jednofazowe NETYS PE

Zasilacze UPS — jednofazowe NETYS PR Mini Tower

Zasilacze UPS — jednofazowe NETYS PR Mini Tower

Zasilacze UPS — jednofazowe NETYS PR Rack/Tower

Zasilacze UPS — jednofazowe NETYS PR Rack/Tower

Zasilacze UPS — jednofazowe NETYS PR Rack 1U

Zasilacze UPS — jednofazowe NETYS PR Rack 1U

Zasilacze UPS — jednofazowe ITYS

Zasilacze UPS — jednofazowe ITYS

Zasilacze UPS — jednofazowe ITYS ES

Zasilacze UPS — jednofazowe ITYS ES

Trzyfazowe zasilacze UPS MASTERYS BC+ Flex

Trzyfazowe zasilacze UPS MASTERYS BC+ Flex

Trzyfazowe zasilacze UPS MASTERYS BC+

Trzyfazowe zasilacze UPS MASTERYS BC+

 

Trzyfazowe zasilacze UPS DELPHYS BC

Trzyfazowe zasilacze UPS DELPHYS BC

 

Zasilacze UPS — transformatorowe DELPHYS MP Elite+

Zasilacze UPS — transformatorowe DELPHYS MP Elite+

Systemy AC/DC SHARIP IP w obudowie

Systemy AC/DC SHARIP IP w obudowie

Emergency CPSS MODULYS EM

Emergency CPSS MASTERYS EM

Emergency CPSS MASTERYS EM

Emergency CPSS MASTERYS EM

Emergency CPSS DELPHYS EM

Emergency CPSS DELPHYS EM

W jakim celu stosuje się rozwiązania zasilania gwarantowanego?

 1. Zapobieganie skutkom wpływu na pracę odbiorników i systemów krytycznych w sytuacji złej jakości energii. Do najczęstszych zakłóceń, które mają negatywny wpływ na działanie podzespołu lub urządzenia elektrycznego, należą:
  • spadek napięcia lub brak zasilania wskutek awarii sieci zasilającej
  • chwilowe wahania napięcia wskutek podłączania do sieci zasilającej dużych odbiorów lub występowania w niej usterek
  • zniekształcenia prądu i napięcia spowodowane przez odbiory nieliniowe
  • migotanie wskutek obecności dużych odbiorów pracujących w trybie nieciągłym
  • asymetria sieci zasilającej
 2. Zapobieganie skutkom przerw w dostawie energii.

Aby niwelować skutki złej jakości energii lub jej braku stosuje się systemy zasilania gwarantowanego z podziałem na 3 typy zasilaczy.
Wg normy EN 62040-3 rozróżnia się trzy podstawowe grupy produktów, których elementem wyróżniającym jest zastosowana
architektura wewnętrzna:
• VFD – pasywne zasilacze o architekturze „off-line”;
• VI – zasilacze typu „line-interactive”;
• VFI – zasilacze wykorzystujące technologię podwójnej konwersji „on-line”.

Zasilacze „off-line”
W normalnej sytuacji odbiory są zasilane z sieci zasilającej. Jednocześnie z sieci zasilającej zasilana jest ładowarka baterii, która utrzymuje pełen poziom ich naładowania. W razie zaniku zasilania półprzewodnikowy lub elektromechaniczny komutator przełącza odbiór na pracę z falownika,
którego zasilanie zapewniają baterie. Ten tryb pracy trwa aż do powrotu normalnych warunków zasilania lub do wyczerpania zgromadzonej energii. Zaletą tego rozwiązania jest prosta konstrukcja, która pozwala na redukcję kosztów sprzętu.
Zasilacze UPS tego typu są najtańszym rozwiązaniem, lecz charakteryzują się one ograniczonymi możliwościami np.:
• brak separacji między siecią zasilającą a odbiorami;
• czasy przełączania rzędu 10 milisekund, co nie zawsze spełnia wymogi zasilanych odbiorów;
• brak układu regulacji częstotliwości na wyjściu.
W związku z powyższymi ograniczeniami zasilacze UPS tej kategorii są obecnie stosowane wyłącznie do zasilania odbiorów o niskim m poborze mocy, wynoszącym zazwyczaj maksymalnie 2 kVA.

Zasilacze „line-interactive”

W tej konfiguracji występuje odwracalny konwerter AC/DC, który może spełniać funkcję zarówno falownika, jak i ładowarki baterii. W normalnych warunkach odbiór jest zasilany z sieci przez rozłącznik półprzewodnikowy, który powoduje odcięcie systemu przy włączeniu falownika, zabezpieczając tym samym przed prądem zwrotnym do sieci zasilającej. Napięcie podawane do odbioru jest regulowane przez autotransformator AVR (Automatic Voltage Regulator – automatyczny układ regulacji napięcia). W odróżnieniu od pasywnego zasilacza o
architekturze „off-line”, zasilacz UPS wykorzystujący technologię „line-interactive” pracuje przy obecności zasilania sieciowego.
Dzięki podłączeniu równoległemu do normalnej sieci zasilającej zasilacz umożliwia pewną poprawę jakości napięcia, jednakże tylko w ograniczonym zakresie, takim jak wielkość napięcia.
Po utracie głównego zasilania następuje automatyczne otwarcie wyłącznika półprzewodnikowego i zasilanie odbioru wyłącznie przez baterię
- jednostka falownika, do czasu przywrócenia normalnych warunków lub wyczerpania baterii.
W porównaniu do pasywnych zasilaczy UPS o architekturze „off-line” zasilacze UPS wykorzystujące technologię „line-interactive” zapewniają lepszy kształt fali napięcia, lecz mają również pewne minusy:
• brak separacji między siecią zasilającą a odbiorami;
• brak układu regulacji częstotliwości na wyjściu;
• czasy przełączania na poziomie kilku milisekund (4–5 ms).

Zasilacze wykorzystujące technologię podwójnej konwersji "on-line"
W odróżnieniu od rozwiązań przedstawionych powyżej zasilacze UPS wykorzystujące technologię podwójnej konwersji są prawdziwymi agregatami prądotwórczymi, które — poza nielicznymi wyjątkami — są całkowicie odseparowane od sieci zasilającej. Ponieważ zasilanie odbioru jest realizowane wyłącznie przez falownik zasilacza UPS bez jakiejkolwiek interakcji z siecią zasilania i niezależnie od tego, czy zasilanie następuje z sieci zasilającej czy też z baterii, pozwala to na całkowite wykorzystanie możliwości statycznego przekształtnika, za pomocą którego można sterować zasilaniem odbioru niezależnie od warunków. W ten sposób, bazując na prądzie dostarczanym przez inne podzespoły zasilacza UPS, takie jak prostownik lub baterie, system sterowania falownika dostarcza na wyjściu napięcie o kształcie fali, który jest całkowicie niezależny od kształtu fali na wejściu, a także jest pozbawiony wahań częstotliwości i amplitudy.
Tego rodzaju zasilacze UPS mają szereg zalet:
• odseparowanie odbiorów od sieci zasilającej przed zasilaczem, dzięki czemu możliwa jest precyzyjna regulacja częstotliwości
wyjściowej
• bardzo szeroki zakres tolerancji napięcia wejściowego
• natychmiastowe przełączanie między zasilaniem sieciowym a zasilaniem z baterii, które można raczej porównać do płynnego
procesu przechodzenia z jednego źródła zasilania na drugie
• bezprzerwowe przełączanie na tryb pracy z bypassem
Zasilacze UPS wykorzystujące technologię podwójnej konwersji mają z reguły sprawność na poziomie 90–96% i jest ona mniejsza niż w przypadku zasilaczy UPS wykorzystujących technologię line-interactive lub off-line, ponieważ prąd pobierany z sieci jest przekształcany dwukrotnie — poprzez prostownik i falownik, a w każdym z tych urządzeń występują podzespoły półprzewodnikowe (diody, tyrystory, tranzystory IGBT), na których powstają straty przewodzenia i komutacji. +Tym niemniej zaleta, jaką stanowi najwyższa jakość prądu uzyskiwana w zasilaczach UPS wykorzystujących technologię podwójnej konwersji, rekompensuje straty powstające na przewodach oraz przełącznikach wskutek występowania harmonicznych prądu lub innych problemów z niską jakością energii elektrycznej. Ta technologia jest zalecana i powszechnie stosowana w zasilaczach o mocy znamionowej 5 kVA lub większej.