DOSTAWCA W TELEKOMUNIKACJI I TELEINFORMATYCE

 • Język: Polski Polski
 • Waluta: PLN
 • zmień

Język:

Waluta:

Ponad 100 tyś produktów

Ponad 100 tyś produktów

Kompleksowa zindywidualizowana obsługa projektów

Oryginalne produkty

Oryginalne produkty

Renomowanych sprawdzonych producentów

Wysokiej jakości obsługa klienta

Wysokiej jakości obsługa klienta

Techniczne i merytoryczne doradztwo

Ponad 25 lat doświadczenia

Ponad 25 lat doświadczenia

Techniczne i merytoryczne doradztwo

Filtry

Rozwiń
 • usuń filtry

Dodano produkt do listy

Studnie Kablowe Telekomunikacyjne

Promocje

 • produktów na stronie:
 • 36
 • 60
 • 96

Standardowa studnia kablowa składa się z:

a na wyposażeniu mogą dodatkowo posiadać:

 • osadnik
 • wsporniki dwukablowe
 • wsporniki trzykablowe
 • rury wsporcze.

Przy szczególnych wymaganiach do studni można dodatkowo dostawić gardło studni lub pierścień pogłębiający. Korpus, rama i pokrywa wykonywana jest w określonej klasie wytrzymałości (A, B, C, D, E, F). Wspornik dwukablowy i wspornik trzykablowy montujemy na rurze wsporczej. Do zabezpieczenia studni przed nieautoryzowanym dostępem lub kradzieżą kabli można zastosować dodatkowe zabezpieczenia w formie dodatkowych pokrywy typu PIOCH umieszczanych pod właściwa pokrywą. Pokrywa Pioch może być zamykana na zamek Abloy lub zamek ryglowy.  Studnia kablowa może mieć różne wykonanie: przelotowe, narożne lub odgałęźne, a w korpusie mogą mieć zaślepione otwory pod rury w zależności od rodzaju studni.

Sprzedawane przez nas studnie posiadają wymagane certyfikaty oraz aktualną aprobatę techniczną.

Sprzedawane przez naszą firmę Poltel studnie posiadają wymagane certyfikaty oraz aktualną aprobatę techniczną. Zamówić je można w korzystnej cenie. Materiały użyte do wytworzenia studni kablowej gwarantują, co najmniej 30–letnią trwałość studni i jej wyposażenia w przeciętnych warunkach eksploatacji.

Telekomunikacyjne studnie kablowe składają się z części podziemnej – należą do nich korpusy studni kablowych i części umieszczone w płaszczyźnie terenu, czyli zwieńczenia. Zwieńczenie studni składa się z ramy oraz wyjmowanej pokrywy umożliwiającej wejście do studni. 

Gdzie stosuje się studnie kablowe?

Studzienki teletechniczne stosuje się wszędzie tam, gdzie wymagany jest bezpośredni dostęp do kabli umieszczonych w kanalizacji kablowej lub z przyczyn technologicznych związanych z układaniem kabli telekomunikacyjnych.

 

Studnie kablowe stosuje się w następujących miejscach przebiegu kanalizacji kablowej:

 • na odcinkach przebiegu prostolinijnego – jako studnie przelotowe dla zachowania dopuszczalnych długości przelotów między sąsiednimi studniami oraz w miejscach zmian poziomu usytuowania trasy;
 • na załamaniach trasy – jako studnie narożne;
 • na odgałęzieniach trasy – jako studnie odgałęźne,
 • przed szafkami kablowymi – jako studnie szafkowe;
 • na zakończeniach ciągu trasy – jako studnie końcowe;
 • przed budynkiem obiektu telekomunikacyjnego lub innego obiektu, do którego będzie wprowadzona trasa kanalizacji kablowej – jako studnie stacyjne;
 • dopuszczalne jest stosowanie studni telekomunikacyjnej na trasie kablowej przy zakończeniu przepustów np. pod drogami, liniami kolejowymi, ciekami wodnymi.

Jakie są klasy obciążenia dla studni kablowych?

Według normy PN-EN 124:2000 definiuje się klasy obciążenia dla poszczególnych warunków eksploatacyjnych w sposób następujący:

 • A-15 dla ciągów i obszarów komunikacyjnych dla pieszych, rowerzystów, wózków inwalidzkich oraz terenów zielonych, oznacza odporność na nacisk z góry o wartości minimalnej 15kN wyznaczonych w próbie obciążenia zgodnie z normą PN-EN 124:2000.
 • B-125 dla ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu pieszego, ciągów komunikacyjnych i parkingów przeznaczonych tylko dla samochodów osobowych i furgonetek, oznacza odporność na nacisk z góry o wartości minimalnej 125kN wyznaczonych w próbie obciążenia zgodnie z normą PN-EN 124:2000.
 • C-250 dla dróg, ulic i parkingów, z wyłączeniem autostrad, dla wszystkich rodzajów samochodów, oznacza odporność na nacisk z góry o wartości minimalnej 250kN wyznaczonych w próbie obciążenia zgodnie z normą PN-EN 124:2000.
 • D-400 dla dróg, ulic, parkingów i autostrad dla wszystkich rodzajów samochodów, oznacza odporność na nacisk z góry o wartości minimalnej 400kN wyznaczonych w próbie obciążenia zgodnie z normą PN-EN 124:2000.
 • E-600 dla obszarów i ciągów komunikacyjnych niepublicznych dla pojazdów kołowych o dużym nacisku na oś, np. wózki magazynowe, pojazdy przemysłowe i wojskowe, oznacza odporność na nacisk z góry o wartości minimalnej 600kN wyznaczonych w próbie obciążenia zgodnie z normą PN-EN 124:2000.
 • F-900 dla lotnisk – dróg startowych i ko3owania dla lotnictwa cywilnego i wojskowego, oznacza odporność na nacisk z góry o wartości minimalnej 600kN wyznaczonych w próbie obciążenia zgodnie z normą PN-EN 124:2000.

Włazy do studzienek kablowych powinny znajdować się poza wjazdami do bram, wejściami do budynków, wylotami rynien, miejscami odpływu ścieków oraz wyznaczonymi miejscami parkingów samochodowych.

Jakie są typy studni kablowych, oraz co wchodzi w skład studni?

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne z otworem włazowym zamkniętym pokrywą, umożliwiające dostęp do kanalizacji kablowej oraz wciąganie, montaż i konserwację kabli.

 • Studnia kablowa magistralna – studnia kablowa w kanalizacji przeznaczona do budowy linii kablowych magistralnych.
 • Studnia kablowa monolitowa - studnia kablowa, której cały korpus stanowi jeden element konstrukcyjny.
 • Studnia kablowa składana - studnia kablowa wytwarzana poza miejscem budowy i dostarczana tam w postaci monolitu lub kilku części do montażu.
 • Studnia kablowa murowana – studnia kablowa budowa za pomocą wielu małych elementów (bloczki betonowe) połączonych zaprawą murarską.
 • Gardło studni – zwężenie komory studni przy ścianie, w której są otwory rur kanalizacji
 • Właz studni – otwór wejściowy do studni zamykany pokrywą.
 • Rama studni – obramowanie włazu studni
 • Pokrywa studni kablowej – metalowa konstrukcja dopasowana do ramy włazu, która po wypełnieniu betonem stanowi pokrywę otworu włazowego studni.
 • Osadnik – zagłębienie w dnie studni ułatwiające odprowadzenie wody deszczowej do gruntu. Wietrznik – metalowy element z otworami zamocowany w pokrywie przeznaczony do wietrzenia studni
 • Kolumna wsporcza – pionowa rura lub listwa przy ścianie studni umożliwiająca zamocowanie wsporników kablowych.
 • Wspornik kablowy – poziome ramię mocowane do kolumny wsporczej.

Wyposażenie studni kablowych

Podział studni kablowych ze względu na ich przeznaczenie

Jak wygląda podział studni kablowej?

 • studnia przelotowa – typoszereg SK - służy do zaciągania kabli, do zabudowy na prostych odcinkach kanalizacji;
 • studnia rozdzielcza – typoszereg SKR – służy do wykonania rozgałęzienia lub zakrętu kanalizacji;
 • studnia optymalna – typoszereg SKO - najbardziej uniwersalna grupa studni, można je stosować jako przelotowe, rozgałęźne/rozdzielcze, narożne
 • studnia magistralna przelotowa – typoszereg SKMP – służy do budowania wielootworowych (od 8-48 otworów) kanalizacji kablowych głównie na prostych odcinkach kanalizacji
 • studnia magistralna rozdzielcza – typoszereg SKMR - dla kanalizacji wielootworowych (od 8-48 otworów), gdy istnieje potrzeba rozgałęzienia lub zakrętu kanalizacji.

Korpus studni teletechnicznej może być wykonany jak pojedynczy element mówimy w takim przypadku o korpusie jednoczęściowym lub monolitycznym. Występują też konstrukcje dwu trzy i czteroelementowe. Studnie wieloelementowe stosuje się głównie w miejscach gdzie jest ograniczona możliwość stosowania do montażu ciężkiego sprzętu typu dźwig.

Dobór studni kablowej do kanalizacji kablowej

 • kanalizacja kablowa 1-otworowa - studnia kablowa: Sk-1 - przelotowa; SKO-1 - przelotowa lub narożna z miejscem na mufę , SKR-1 – rozgałęźna (rozdzielcza) lub narożna
 • kanalizacja 2-otworowa studnia kablowa: SK-2 - przelotowa; SKR-2 – duża studnia rozdzielcza; SKO-2p/2g - studnia optymalne - uniwersalna studnia z dużą ilość wprowadzeń można stosować, jako przelotową, narożną, rozdzielczą, przybudynkową itd.
 • kanalizacja 3-4 otworowa studnia kablowa: SKO-4p optymalna płytka lub SKO-4 optymalna głęboka
 • kanalizacja 6-otworowa studnia kablowa: SK-6 – przelotowa, SKO-6g optymalna głęboka, SKO-6p optymalna płytka typ warszawski – jako studnia uniwersalna o największej wytrzymałości na nacisk
 • kanalizacja magistralna 8-16 otworowa studnia kablowa: SKMP-3 magistralna przelotowa, SKMR-3 magistralna rozdzielcza, SKO-12 optymalna lub SKO-16 optymalna.
 • kanalizacja 16-24 otworowa studnia kablowa: SKMP-4 jako przelotowa lub SKMR-4 jako rozdzielcza
 • kanalizacja 24-42 otworowa: studnia kablowa: SKMP-6
 • kanalizacja 32-48 otworowa: studnia kablowa: SKMP-8.

Kompletne zwieńczenie studni kablowej składa się z ramy studni i pokrywy.

 • Rama studni to wieniec wykonany z żelbetu z umieszczoną centralnie ramą pokrywy tak, aby górna krawędź ramy pokrywy, wykonaną ze stali lub żeliwa, była zlicowana z górna warstwą wieńca żelbetowego.
 • Pokrywa ma oprawę wyposażoną w pręty zbrojenia i wypełniona jest betonem. Górna i dolna powierzchnia betonu jest gładka i równa z krawędziami oprawy. Pręty zbrojeniowe całkowicie ukryte w betonie. Otwór wentylacyjny, jeżeli występuje, jest zabezpieczony wietrznikiem.

W jakie typy zwieńczeń są wyposażone studnie kablowe?

Zwieńczenie zabezpieczone jest wyposażone w system zamkowy złożony z układu ryglującego mechanicznie pokrywę w ramie oraz układu zamykającego.

Typy zwieńczeń w studniach teletechnicznych kablowych:

Zwieńczenie „lekkie” z jednoczęściową pokrywą, zawiera:

 • Rama żeliwna lub stalowa spawana, z kwadratowym otworem włazowym o wymiarach 428x428 mm, osadzona w żelbetowym wieńcu, lub bez wieńca,
 • Pokrywa z oprawą żeliwną lub stalową spawaną, uzbrojoną prętami stalowymi i wypełnioną betonem, o wymiarach 485x485x60 mm,

Zwieńczenie „lekkie” z dwuczęściową pokrywą, zawiera:

 • Rama żeliwna stalowa spawana, z umieszczona w środku długości włazu poprzeczką podporową dla pokryw, z prostokątnym otworem włazowym o wymiarach 915x428 mm osadzoną w żelbetowym wieńcu,
 • dwie pokrywy kwadratowe z oprawą żeliwną lub stalową spawaną, uzbrojoną prętami stalowymi i wypełnioną betonem, o wymiarach 485x485x60 mm,

Zwieńczenie „ciężkie” zwykłe, zawiera:

 • Rama żeliwna z prostokątnym otworem włazowym o wymiarach 914x514 mm, osadzoną w żelbetowym wieńcu,
 • Pokrywa z oprawą żeliwną uzbrojoną prętami stalowymi i wypełnioną betonem, o wymiarach 997x597x80 mm, przy czym narożniki pokrywy i wnęki w ramie są wykonane łukiem,

Zwieńczenie „optymalne” kwadratowe, zawiera:

 • Rama żeliwna z kwadratowym otworem włazowym o wymiarach 520x520 mm, osadzoną w żelbetowym wieńcu o wymiarach 740x740x130 mm,
 • Pokrywa z oprawą żeliwną w postaci ramy z żeliwnymi żebrami, wypełnioną betonem, o wymiarach 598x598x80 mm.

Producenci

Wszystkie marki »

ul. Olechowska 84,
92-403 Łódź

NIP: 728-283-48-13
REGON: 382169303

tel. (+42) 689 20 50
fax. (+42) 689 20 60

info@poltel.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.